Gräv

Våra grävmaskiner är utrustade med inbyggd laserteknik för effektiv och noggrant arbete. Vår huvudsyssla inom jordbyggnad består bl.a. av hus- och industrigrunder och kommunalteknik,vägarbeten men vi utför även muddringar, dikning, nyodling, jordsiktning och utfallsrensningar.

Husgrund

Transporter

Med våra fina grusbilar levererar vi sand, kross, rödgranitkross, matjord, kalk, bark, rundstenar och naturgrus till alla kundgrupper t.ex. Till husgrunder, industrier,  vägar, gårdsplaner, trädgårdar m.m. Vi transporterar även maskiner med maskintrailer.

Vägunderhåll

För vägunderhållet står vi till tjänst med grundförbättring, dikning samt  trumrörsbyte. Med vägsladd gör vi vägen i skick före t.ex. grusning av vägar. Vintertid står vi till tjänst med halksandning av vägar och gårdsplaner samt industriområden med en spridningsbredd upp till 13 meter.

Halksandning av vägar

Småmaskiner

Med våra små maskiner kan vi utföra arbete där små utrymmen ställer krav på olika maskinstorlekar, t.ex: vid trädgårdsarbeten och grävning nära hus och olika byggnader.

Med gummibälten är maskinerna smidiga att använda utan att lämna spår efter sig.

Grävning för fjärrvärmerör

Dräneringsarbeten

fukt problem i källaren?

-Unken inomhusluft i källaren.

-Vita fläckar på betongväggarna.

-Mål som lossnar från väggarna.

Känner du igen något av dessa olägenheter behöver dränerings och regnvattensystem förnyas.

Vi hjälper dig till ett fungerande dräneringssystem, mindre täckdikningsarbeten samt övrig dränering.

Dränering samt ytvattensystem

Ny dränering samt ytvattensystem

Rivning 

Med vår kunniga personal och anpassade maskiner utför rivning av olika fastigheter på ett rent och säkert sätt

 

Sten/Bergspräckning

Med Darda bergspräckningsverktyg bryter vi enkelt sönder berg och stenar även på väldigt små utrymmen.

Fördelen med att spräcka berg/sten istället för att spränga är att inga vibrationer uppstår i marken, mindre ljud och att man kan jobba kontrollerat vilket är säkrare vid arbete nära byggnader eller inne i byggnader.

Försäljning

Hos oss har vi ett stort urval av olika dimensioner trumrör samt rör och  VVS delar till kompletta dränerings och regnvattensystem och vatten och avloppssystem. Därtill finns även minireningsverk och pumpbrunnar, fiberduk, sand, kross och matjord.

Övriga tjänster:

Specialarbeten

Till våra specialarbeten hör bla.:

-pikning av betong och stenar

-lyfttjänster med hjullastare.

Vår specialitet på insåning av gräsmattor och olika stensättningar har de senaste åren blivit en uppskattad tjänst.

-Översvämning!

Översvämning förorsakat av igenfrusna rör tinar vi effektivt upp med hjälp av ånga.

HAR TJÄLEN FÖRSTÖRT DIN GÅRDSPLAN?

Fråga offert redan i dag på vägarbeten eller dränering av din gårdsplan.